CARDIOVASCULAIRE REVALIDATIE

Bij cardiovasculaire aandoeningen (zoals; bypass, stent, Myocard-infarct ) komen de patiënten na hun hospitalisatie bij ons terecht om te revalideren. Deze revalidatie heeft enerzijds als doel de cardiale belastbaarheid te verhogen en anderzijds het verbeteren van de conditie van de patiënt. Ook wordt er gekeken naar de risicofactoren voor een mogelijke herhaling van het probleem (bv. rook- en eetgedrag).

Bij het begin van de therapie wordt er gekeken naar de belastbaarheid en conditie van de patiënt. Op basis hiervan krijgen de patiënten een oefenschema. Dit oefenschema wordt volledig aangepast aan het niveau van de patiënt. De oefeningen worden geleidelijk moeilijker en zwaarder om zo de fysieke conditie te verbeteren. Ook worden er oefeningen aangeleerd die de patiënt thuis kan doen. Zodat de patiënt ook de dagen dat hij niet naar de praktijk komt aan zijn conditie kan werken.

Tijdens de therapiesessie worden de patiënten nauwlettend in de gaten gehouden. Na iedere paar oefeningen worden de bloeddruk en de hartslag gecontroleerd.

Natuurlijk geholpen. Natuurlijk zullen wij je helpen en we helpen je graag op een natuurlijke manier.

JE KAN HIERVOOR TERECHT BIJ
DAVID PIRART
LIESA RODET
JORDI GROOTJANS
BABETTE CASTEELS
PRAKTISCH
Bij je eerste bezoek breng je best volgende zaken mee : 
  • voorschrift van de arts
  • een klevertje van de mutualiteit
  • je identiteitskaart
  • eventueel verslagen van bijkomende onderzoeken die U onderging (RX, echo, CT, NMR)
  • sportieve kledij om gemakkelijk je oefentherapie te doen.

Wij vragen vriendelijk om op tijd te komen voor je gemaakte afspraak. Op die manier kunnen wij je maximaal verder helpen. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de praktijk, alsook een fietsenstalling.
Indien U verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij U om deze minimum 24 uur van tevoren te annuleren. Zoniet zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen, weliswaar zonder tussenkomst van de mutualiteit.
HEEFT U EEN VRAAG?
NEEM CONTACT OP !

info@praktijkvangeyseghem.be

02/251.45.23