VERTIGO

BPPV staat voor Benigne Paroxismale Positioneringsvertigo, in de volksmond gekend als ‘vertigo’ is de meest voorkomende oorzaak van (draai)duizeligheids- of evenwichtsklachten. Het is een goedaardige aandoening, een gevolg van een tijdelijke stoornis in het evenwichtsorgaan. Door bepaalde hoofdbewegingen of positieveranderingen krijg je plotse, korte aanvallen van duizeligheid.

Evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en bestaat uit 3 halfcirkelvormige kanaaltjes en twee zakvormige verbredingen waarin de gehoorkristallen zitten. De kanaaltjes zijn gevuld met een dikke vloeistof die de draaibewegingen registreren. De zakvormige verbredingen registreren versnelling en vertraging. Soms kan het zijn dat kleine kristalletjes loskomen en gaan rondzweven in de halfcirkelvormige kanalen (canalolithiasis). Dit geeft duizeligheid bij draaibewegingen van het hoofd.

Symptomen

Een patiënt met BPPV klaagt van korte (ongeveer maximaal 30 seconden durende) aanvallen van vertigo, eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, uitgelokt door snelle, plotse hoofdbewegingen.

Oorzaken

In meer dan de helft van de gevallen kan geen aanwijsbare oorzaak worden gevonden. BPPV kan wel voorkomen na een trauma van het hoofd (bv. na een val), na een operatie, bij de ziekte van Ménière… Vaak betreft het een natuurlijk verouderingsproces van het evenwichtssysteem of van het binnenoor.

Diagnose

Naast een uitgebreide anamnese is de belangrijkste diagnostische test het Dix-Hallpike maneuver waarbij de vertigo wordt uitgelokt door de patiënt van een zittende houding naar een liggende positie te brengen. Tijdens dit maneuver worden de uitgelokte oogbewegingen (nystagmi) geanalyseerd. Indien er een vermoeden is van een ander type BPPV dan posterieur semicirculair kanaal BPPV, kunnen er andere (vergelijkbare) testen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de Supine Roll test)

Behandeling

Wat kun je zelf doen?

Zet zoveel mogelijk je gewone activiteiten verder. Meestal gaat de aandoening binnen de 4 weken vanzelf over. Er zijn oefeningen die de duizeligheid sneller doen verdwijnen, en die je thuis kunt uitvoeren.

Thuisoefening:

Ga met gesloten ogen op de rand van het bed zitten, draai je hoofd 45° weg van de aangetaste zijde en ga nadien op je zij liggen gedurende minstens 30 seconden. Dit lokt de duizeligheid uit. Van zodra die over is, kom je weer recht en ga je op je andere zij liggen. Doe deze oefeningen 3 keer per dag en niet langer dan één maand.

Wat kan je kinesitherapeut doen?

Er bestaan verschillende manoeuvres (herpositioneringsingrepen) waarmee de losgekomen stukjes gehoorsteen vanuit het halfcirkelvormige kanaal terug naar de zakvormige verbredingen worden verplaatst. Deze manoeuvres vergen echter wel wat tijd en gebeuren enkel door een kinesitherapeut met voldoende ervaring hierin. Medicatie doet vaker kwaad dan goed.

Prognose

De prognose is dan ook goed en meestal verdwijnen de klachten na 4 weken tot maximaal 3 maand. De bovenvermelde behandelingen versnellen het herstel echter enorm. Meestal is er bij behandeling binnen enkele weken een quasi volledige genezing.

Natuurlijk geholpen. Natuurlijk zullen wij je helpen en we helpen je graag op een natuurlijke manier.

JE KAN HIERVOOR TERECHT BIJ
LIESA RODET
JORDI GROOTJANS
PRAKTISCH
Bij je eerste bezoek breng je best volgende zaken mee : 
  • voorschrift van de arts
  • een klevertje van de mutualiteit
  • je identiteitskaart
  • eventueel verslagen van bijkomende onderzoeken die U onderging (RX, echo, CT, NMR)
  • sportieve kledij om gemakkelijk je oefentherapie te doen.

Wij vragen vriendelijk om op tijd te komen voor je gemaakte afspraak. Op die manier kunnen wij je maximaal verder helpen. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de praktijk, alsook een fietsenstalling.
Indien U verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij U om deze minimum 24 uur van tevoren te annuleren. Zoniet zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen, weliswaar zonder tussenkomst van de mutualiteit.
HEEFT U EEN VRAAG?
NEEM CONTACT OP !

info@praktijkvangeyseghem.be

02/251.45.23