SPORTREVALIDATIE

Sportrevalidatie richt zich op het revalideren van blessures bij zowel recreatieve als professionele sporters. Het kan gaan om zowel preventieve als curatieve therapie van acute letsels of van chronische overbelastingsproblematieken. Het hoofddoel is zeker een snelle en langdurige terugkeer naar de sport.

Daarnaast worden binnen de sporttherapie ook prestatieverbeteringen nagestreefd. Na een screening van het individuele bewegingspatroon van de sporter worden tips en gerichte oefeningen gegeven om nadien zo efficiënt mogelijk te kunnen bewegen.

Ook de orthopedische revalidatie valt deels onder dit luik. De sporter kan na een operatie (vb.: meniscus-, voorste kruisband reconstructie, …) ook terecht bij de sporttherapeut. Deze zal de behandelingen zo optimaal mogelijk aanpassen aan het individuele herstelproces van de sporter.

Je revalidatie wordt uiteraard sportspecifiek aangepast door je therapeut(e). Zo zal bijvoorbeeld een volleyballer met een schouderproblematiek aanvalsgerelateerde oefeningen krijgen en zal een voetballer zijn revalidatie ook vaak doorgaan buiten op het gras.

Natuurlijk geholpen. Natuurlijk zullen wij je helpen en we helpen je graag op een natuurlijke manier.

JE KAN HIERVOOR TERECHT BIJ
LIESA RODET
JORDI GROOTJANS
BABETTE CASTEELS
PRAKTISCH
Bij je eerste bezoek breng je best volgende zaken mee : 
  • voorschrift van de arts
  • een klevertje van de mutualiteit
  • je identiteitskaart
  • eventueel verslagen van bijkomende onderzoeken die U onderging (RX, echo, CT, NMR)
  • sportieve kledij om gemakkelijk je oefentherapie te doen.

Wij vragen vriendelijk om op tijd te komen voor je gemaakte afspraak. Op die manier kunnen wij je maximaal verder helpen. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de praktijk, alsook een fietsenstalling.
Indien U verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij U om deze minimum 24 uur van tevoren te annuleren. Zoniet zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen, weliswaar zonder tussenkomst van de mutualiteit.
HEEFT U EEN VRAAG?
NEEM CONTACT OP !

info@praktijkvangeyseghem.be

02/251.45.23