RUG & NEKKLACHTEN

Eén van de meest voorkomende klachten waarvoor patiënten een kinesitherapeut raadplegen zijn rug-en nekklachten (80% van de bevolking krijgt ooit te maken met lage rugpijn).

Oorzaken hiervoor kunnen veelvuldig zijn: overbelasting door fysieke arbeid, sport- of beroepsactiviteiten, overgewicht en een sedentaire levensstijl.

Na een vraaggesprek en onderzoek zal de kinesitherapeut een behandelplan opstellen.

Vroeger werden deze klachten voornamelijk met massage en warmtetherapie behandeld maar nu ligt de nadruk vooral op oefentherapie waarbij men probeert om, binnen de grenzen van elke specifieke patiënt, de mobiliteit, kracht en uithouding van de rug te verbeteren zodat de patiënt zijn normale activiteiten kan hernemen.

Elke patiënt wordt individueel behandeld en krijgt een oefenschema op maat dat, onder toezicht van de therapeut, opgevolgd en aangepast wordt in functie van de evolutie van de patiënt.

Natuurlijk geholpen. Natuurlijk zullen wij je helpen en we helpen je graag op een natuurlijke manier.

JE KAN HIERVOOR TERECHT BIJ
DAVID PIRART
LIESA RODET
JORDI GROOTJANS
MAARTEN WUIJTS
BABETTE CASTEELS
PRAKTISCH
Bij je eerste bezoek breng je best volgende zaken mee : 
  • voorschrift van de arts
  • een klevertje van de mutualiteit
  • je identiteitskaart
  • eventueel verslagen van bijkomende onderzoeken die U onderging (RX, echo, CT, NMR)
  • sportieve kledij om gemakkelijk je oefentherapie te doen.

Wij vragen vriendelijk om op tijd te komen voor je gemaakte afspraak. Op die manier kunnen wij je maximaal verder helpen. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de praktijk, alsook een fietsenstalling.
Indien U verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij U om deze minimum 24 uur van tevoren te annuleren. Zoniet zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen, weliswaar zonder tussenkomst van de mutualiteit.
HEEFT U EEN VRAAG?
NEEM CONTACT OP !

info@praktijkvangeyseghem.be

02/251.45.23