ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE

Orthopedische revalidatie omvat 2 grote luiken.

Operatief: Enerzijds is het bedoeld voor patiënten die een orthopedische ingreep ondergaan hebben (vb.: prothesen, arthroscopie, …).

Conservatief: Anderzijds valt binnen dit type revalidatie ook de conservatieve therapie (niet-operatief) van verschillende letsels.

Postoperatief wordt vaak een bepaald behandelprotocol gehanteerd. De kinesitherapeut zal dit individueel met de patiënt bekijken om de revalidatie zo gericht en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Tegenwoordig worden ook heel veel letsels conservatief behandeld. Omdat op lange termijn de effecten vaak gelijkaardig zijn en minder risico inhouden of omdat operaties bijvoorbeeld niet mogelijk zijn.

Natuurlijk geholpen. Natuurlijk zullen wij je helpen en we helpen je graag op een natuurlijke manier.

JE KAN HIERVOOR TERECHT BIJ
DAVID PIRART
LIESA RODET
JORDI GROOTJANS
BABETTE CASTEELS
PRAKTISCH
Bij je eerste bezoek breng je best volgende zaken mee : 
  • voorschrift van de arts
  • een klevertje van de mutualiteit
  • je identiteitskaart
  • eventueel verslagen van bijkomende onderzoeken die U onderging (RX, echo, CT, NMR)
  • sportieve kledij om gemakkelijk je oefentherapie te doen.

Wij vragen vriendelijk om op tijd te komen voor je gemaakte afspraak. Op die manier kunnen wij je maximaal verder helpen. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de praktijk, alsook een fietsenstalling.
Indien U verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij U om deze minimum 24 uur van tevoren te annuleren. Zoniet zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen, weliswaar zonder tussenkomst van de mutualiteit.
HEEFT U EEN VRAAG?
NEEM CONTACT OP !

info@praktijkvangeyseghem.be

02/251.45.23