NEUROLOGIE

Deze vorm van revalidatie wordt vooral toegepast bij patiënten na een hersenbloeding of herseninfarct maar bestaat ook voor andere neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, MS, ALS of neurologische letsels na een trauma.

Deze pathologieën zijn erg invaliderend voor de dagelijkse activiteiten van de patiënt en eisen een specifieke aanpak om zo opnieuw coördinatie, evenwicht, kracht en mobiliteit te verbeteren.

Deze vorm van therapie is vaak van langere duur omdat het zenuwstelsel weliswaar kan herstellen maar trager dan bv. een spierletsel.

Natuurlijk geholpen. Natuurlijk zullen wij je helpen en we helpen je graag op een natuurlijke manier.

JE KAN HIERVOOR TERECHT BIJ
DAVID PIRART
PRAKTISCH
Bij je eerste bezoek breng je best volgende zaken mee : 
  • voorschrift van de arts
  • een klevertje van de mutualiteit
  • je identiteitskaart
  • eventueel verslagen van bijkomende onderzoeken die U onderging (RX, echo, CT, NMR)
  • sportieve kledij om gemakkelijk je oefentherapie te doen.

Wij vragen vriendelijk om op tijd te komen voor je gemaakte afspraak. Op die manier kunnen wij je maximaal verder helpen. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de praktijk, alsook een fietsenstalling.
Indien U verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij U om deze minimum 24 uur van tevoren te annuleren. Zoniet zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen, weliswaar zonder tussenkomst van de mutualiteit.
HEEFT U EEN VRAAG?
NEEM CONTACT OP !

info@praktijkvangeyseghem.be

02/251.45.23